Wybrała - Magdalena Banaszkiewicz
Grafika - Maria Tomczak
upał
pod pędzlem malarza
chłód wody